Kwarantanna – rodzaje

 

Słownik języka polskiego podaje, że kwarantanna to nic innego jak przymusowe i okresowe odosobnienie zwierząt, towarów lub ludzi w wyniku wcześniejszego kontaktu z miejscem lub innym czynnikiem dotkniętymi epidemią. Dodatkowo można również zaznaczyć, iż słowem kwarantanna określa się również budynek przeznaczony do odosobnienia lub budynek, w którym przebywają ludzie, zwierzęta czy towary objęte ryzykiem wystąpienia epidemii. Warto jednak wspomnieć, że znaczenie wspomnianego słowa na przestrzeni lat zmieniło, czy może raczej rozszerzyło swoją semantykę. Dziś wyraz kwarantanna stosowany jest nie tylko w branży medycznej, ale także między innymi w informatyce, botanice czy zoologii. Warto zatem wiedzieć, skąd taka rozbieżność oraz z czym wiąże się pojęcie kwarantanny w określonych miejscach. Szczególnie interesującą charakterystykę posiada kwarantanna w odniesieniu do roślin i upraw oraz w kontekście działań komputerowych i informatycznych.

Kwarantanna w szpitalu

Wydaje się, że pojęcie kwarantanna poraz pierwszy zaczęło funkcjonować właśnie w środowisku medycznym. Samo pojęcie pochodzi z łaciny, a dokładniej wywodzi się od słowa „quarantena”, oznaczającego po prostu liczebnik „czterdzieści”. Wyjaśnienie tego zjawiska jest bardzo proste. Pierwsze kwarantanny trwały właśnie czterdzieści dni. Dziś pierwotne znaczenie pozostało tylko w kontekście czasowego odosobnienia ludzi, zwierząt, roślin czy towarów. Aspekt czasowy ulega zmianie w zależności od potrzeby. W szpitalach budowane są specjalne izolatki, w których osoby będące nosicielami chorób zakaźnych mogą przebywać. Szczególnie niebezpieczne bywają choroby tropikalne, przywożone często przez osoby podróżujące do różnych krajów. Im wcześniej dana osoba zgłosi się do lekarza, tym lepiej, ponieważ istnieje mniejsze ryzyko zarażenia. W przeszłości, gdy medycyna była znacznie mniej rozwinięta, różnego rodzaju zarazy potrafiły zabrać ze sobą miliony ludzi. Przykładem jest chociażby wielka epidemia dżumy w wieku czternastym, która prawdopodobnie w niektórych rejonach Europy zmniejszyła populację o około osiemdziesiąt procent, co w liczbach okazuje się być katastrofalną stratą.

Zwierzęta w schroniskach

Słowo kwarantanna odnosi się nie tylko do ludzi, ale również do zwierząt. Najczęściej z takim stanowiskiem mamy do czynienia w schroniskach, do których każdego dnia przybywa nowy zwierzak. W takiej sytuacji pupil musi zostać poddany kwarantannie ze względów bezpieczeństwa. Istnieje bowiem ryzyko, że przygarnięte psy czy koty posiadają jakąś chorobę zakaźną, która przy kontakcie z innymi zwierzakami szybko mogłaby się rozprzestrzenić. Zazwyczaj kwarantanna w schroniskach trwa około dwóch tygodni. W tym czasie pracownicy muszę zwierzę nie tylko obserwować, ale również zbadać. Niezbędne okazuje się być również szczepienie przeciw wściekliźnie. Istnieją oczywiście wyjątki, w których kwarantanna dla nowo przyjętych zwierząt nie jest stosowana. Są to sytuacje, w których zwierzaki przyjęte do schroniska nie mają więcej niż trzech miesięcy życia oraz w których starsze psy czy koty posiadają zaświadczenie o przyjmowanych szczepieniach. Ostatnie przypadki zdarzają się naprawdę rzadko, ponieważ z reguły zwierzaki trafiają do schroniska z ulicy.

Kwarantanna w informatyce

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że pewne pojęcia przesunęły swoje znaczenia na inne pola semantyczne. Kwarantanna w informatyce to – podobnie jak w innych branżach – czasowe odosobnienie. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z izolacją plików komputerowych, które mogą być lub są zarażone wirusem komputerowym. Zabezpieczone pliki nie mają dostępu do reszty danych z komputera, dlatego wirus nie może rozprzestrzenić się na inne dane. Najczęściej odosobnione pliki przywraca się do stanu sprzed zarażenia lub po prostu się je usuwa. Istnieje również opcja odesłania zarażonego pliku do producentów antywirusa. Tam przeprowadzone analizy mają znaleźć rozwiązanie dla problemu.

Kwarantanna a ochrona roślin

Metodą zapobiegawczą ochrony roślin jest kwarantanna, która ma na celu nie dopuścić do kontaktu pojawiającego się szkodnika z rośliną. Jeśli agrofagi zainfekowały część zbiorów, te ostatnie także muszą zostać odizolowane od reszty uprawy. W środowisku rolniczym kwarantannę możemy podzielić na wewnętrzną oraz zewnętrzną. Ta pierwsza dotyczy problemów z agrofagami na terenie kraju, druga odpowiada z kolei za kontrolę roślin eksportowanych poza granicę jakiegoś państwa. Jeśli chodzi o kwarantannę zewnętrzną w dużej mierze chodzi o to, by agrofagi charakterystyczne dla danego kraju czy klimatu nie pojawiały się również na innych obszarach. Odosobnione rośliny (przebywające w kwarantannie) trzeba szybko oddzielić od agrofagów, ponieważ dłuższa koegzystencja często wiąże się z obumarciem rośliny.

Jak nietrudno zauważyć, jeden wyraz rzeczywiście może odnosić się do wielu znaczeń. Polisemantyczność jest w języku polskim bardzo rozbudowana, co można zobaczyć chociażby na przykładzie kwarantanny. Ta ostatnia funkcjonuje jako termin przede wszystkim w branży medycznej, w której kwarantanną określa się stan odosobnienia pacjentów dotkniętych epidemią. Kwarantanna w środowiskach rolniczych jest działaniem mającym uchronić rośliny przed rozprzestrzenieniem się szkodliwych dla reszty upraw agrofagów. Swoje miejsce wyraz znalazł nawet w nawiązaniu do nowoczesnych technologii. W żargonie informatyków kwarantanna jawi się jako czasowe odosobnienie plików – jak nietrudno się domyślić – zarażonych jakimś wirusem komputerowym.

Our website is protected by DMC Firewall!